Chính sách khách hàng

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN THANH TOÁN VÀ THÔNG TIN CÁ NHÂN
(Sau đây gọi tắt là Chính sách bảo mật)

CÔNG TY CỔ PHẦN HanoiRedtours xác nhận rằng tất cả những thông tin do bạn, khách hàng và đối tác cung cấp trong quá trình giao dịch kinh doanh với HanoiRedtours đều phải được xử lý và bảo mật tối đa. Do đó, HanoiRedtours sẽ tuân theo Chính sách bảo mật này để hoàn thành trách nhiệm của mình.

I. Cơ sở của Chính sách Bảo mật

 1. Trong quá trình xử lý bất cứ thông tin cá nhân và thông tin thanh toán (sau đây gọi chung là “thông tin”) nào, HanoiRedtours đảm bảo tuân thủ toàn toàn những điều luật và quy định khác có liên quan về vấn đề bảo mật thông tin, và thực hiện theo những nguyên tắc về việc bảo mật thông tin được chấp nhận rộng rãi như là những nguyên tắc công bằng và hợp lý. Ngoài ra, HanoiRedtours sẽ và luôn tiếp tục cố gắng nâng cao khả năng xử lý những thông tin đó.
 2.  HanoiRedtourssẽ liên tục cập nhật và sửa đổi các quy định và hệ thống quản lý để xử lý, bảo mật thông tin và đảm bảo sự tuân thủ của các nhân viên Công ty với những quy định và hệ thống đó. Ngoài ra, HaNoi Redtours sẽ đảm bảo thực hiện giám sát phù hợp đối với những cá nhân, tổ chức do công ty ủy thác, nếu có.
 3. HanoiRedtours sẽ chỉ sử dụng thông tin trong chừng mực và vì những mục đích cụ thể (sau đây gọi là “Mục đích”), sẽ được công bố hoặc được thông báo cho những người có liên quan đến thông tin được sử dụng.
 4.  HanoiRedtours sẽ tạo mọi điều kiện để công chúng có thể dễ dàng tiếp cận Chính sách bảo mật này.

II. Phạm vi áp dụng

 1. Thông tin cá nhân: Là tất cả các thông tin về cá nhân, bao gồm họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hộ chiếu và các mô tả khác, hoặc một số, biểu tượng, mã, hình ảnh để nhận biết cá nhân đó (điều này cũng bao gồm thông tin không thể nhận biết được cá nhân, nhưng có thể dễ dàng nhận biết khi kết hợp với các thông tin khác). Ngoài ra, điều này cũng sẽ không giới hạn ở thông tin nhận dạng cá nhân, mà còn bao gồm tất cả các thông tin trình bày một dữ kiện, công nhận và đánh giá tính cách của cá nhân đó, bao gồm hình dáng bề ngoài, tài sản, nghề nghiệp hoặc gia cảnh.
 2. Thông tin thanh toán: Là tất cả các thông tin về tài khoản ngân hàng; số tiền giao dịch bằng tiền mặt, thông qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch bằng hình thức khác; các nội dung chuyển khoản.
 3.  Các hình thức cung cấp thông tin:
 • Thông tin được cung cấp trực tiếp cho HanoiRedtours bằng cách điền vào các mẫu form thông qua website.
 • Thông tin được cung cấp trực tiếp cho HanoiRedtours bằng phương pháp khác với phương pháp kể trên.

III. Mục đích Thu thập, Sử dụng và Cung cấp cho Bên Thứ Ba

 1. HanoiRedtours chỉ có thể sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin để thực hiện hoạt động kinh doanh hiệu quả trong giới hạn mà hoạt động kinh doanh yêu cầu:
  • Thông báo và cung cấp dịch vụ;
  • Phát triển dịch vụ;
  •  Phản hồi những yêu cầu cung cấp thông tin;
  • Thực hiện một hợp đồng đã ký kết giữa HanoiRedtours và khách hàng;
  • Cung cấp dịch vụ hậu mãi cho sản phẩm, đồng thời gửi thông tin về các sự kiện và dịch vụ mới.
 2. Liên quan đến các hoạt động kinh doanh chính của HanoiRedtours, HanoiRedtours sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cho từng mục đích cụ thể và phù hợp với quy định của pháp luật. Khi yêu cầu Quý khách hàng cung cấp thông tin, HanoiRedtours sẽ trình bày rõ mục đích sử dụng để được sự đồng ý của Quý khách hàng.
 3. HaNoi Redtours sẽ không cung cấp thông tin cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của Quý khách hàng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt sau:
  • Các trường hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền;
  •  Các trường hợp cung cấp thông tin cần thiết cho việc bảo vệ cuộc sống, thân thể, hoặc tài sản của Quý khách hàng và khó nhận được sự đồng ý của Quý khách hàng đó;
  • Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp, liên doanh liên kết hoặc nguyên nhân khác.

IV. Phương pháp bảo mật
HanoiRedtours sẽ bảo vệ thông tin để tránh không bị tiết lộ hoặc làm sai lệch, và lập tức thực hiện tất cả các biện pháp trong trường hợp khẩn cấp.

 1. Bảo mật.
  Thông tin thanh toán giao dịch thẻ: các thông tin thẻ được nhập trên cổng thanh toán Cybersource – Sacombank epay được chứng thực đạt chuẩn PCI DSS ( Payment Card Industry Data Security Standard ) của tổ chức thẻ quốc tế. Khi thông tin thẻ được nhập trên trang thanh toán của Sacombank epay giao dịch được mã hóa khi truyền đi nhằm ngăn ngừa việc đánh cắp và sao chép thông tin thẻ.
 2. Sử dụng Cookie
  Cookie có thể được sử dụng để đảm bảo an toàn và cung cấp thông tin phù hợp cho bạn. Cookie là một đoạn tin được truyền từ máy chủ lưu trữ website của tới trình duyệt và có thể được lưu trong ổ cứng máy tính của khách hàng hay thiết bị lưu trữ khác. Bản thân Cookie không chứa bất cứ thông tin nào có thể giúp HanoiRedtours xác định ra người sử dụng.

  Quý khách hàng có thể quyết định chấp nhận hoặc chặn không cho Cookie thiết lập vào trình duyệt của mình. Tuy nhiên, nếu khách hàng không chấp nhận Cookie, có thể khách hàng sẽ không có khả năng sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên website do Công ty HanoiRedtours quản lý.
 3. Thông tin lưu trữ về quá trình duyệt nội dung
  Nếu khách hàng ghé thăm website do HanoiRedtours vận hành thì những thông tin về phiên truy cập của Quý khách hàng sẽ được lưu giữ trên máy chủ lưu trữ website. Những thông tin này không được sử dụng vì bất cứ lý do nào khác ngòai lý do thu thập số liệu thống kê số lần truy cập của Quý khách hàng.
 4.  Các biện pháp khác
 •  Thiết lập hệ thống thông tin phục vụ hoạt động thanh toán đảm bảo kết nối trực tuyến 24 (hai mươi bốn) giờ trong ngày và 7 (bảy) ngày trong tuần. Thời gian dừng hệ thống để bảo trì không quá 12 (mười hai) giờ mỗi lần bảo trì và sẽ có thông báo trước cho Quý khách hàng;
 • Triển khai các ứng dụng có khả năng phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các truy nhập bất hợp pháp và các hình thức tấn công trên môi trường mạng vào hệ thống thông tin phục vụ hoạt động thanh toán trực tuyến;
 • Có các phương án kiểm soát quyền truy nhập hệ thống, quyền ra, vào nơi đặt thiết bị hệ thống thông tin phục vụ hoạt động thanh toán trực tuyến;
 •  Lưu trữ dữ liệu về từng giao dịch thanh toán theo thời hạn quy định tại Luật kế toán.

V. Thời gian lưu trữ

 1. Như hầu hết các trang web khác, khi khách hàng truy cập trang website của HanoiRedtours máy chủ sẽ sinh ra các files chứa các thông tin về địa chỉ IP của người truy cập, thời gian và các trang bạn truy cập. HanoiRedtours xem xét các thông tin này theo định kỳ và sử dụng các thông tin để tạo ra các thống kê về sự truy cập website. Các files này cũng được xóa theo định kỳ hàng quý.
 2.  Đối với các thông tin của Quý khách hàng mà HanoiRedtours có được trong quá trình giao dịch thì thời gian lưu trữ là 02 năm hoặc đến khi có yêu cầu hủy bỏ thông tin của khách hàng.

VI. Yêu cầu Tiết lộ Thông tin hoặc Khiếu nại

 1. HanoiRedtours sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để quản lý và bảo vệ hợp thức những thông tin để không cho những thông tin này bị rò rỉ, mất mát hoặc bị làm sai lệch.
 2. Quý khách hàng có thể yêu cầu được cấp xác nhận về việc liệu HanoiRedtours có đang lưu giữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn hay không, và xác nhận về việc sử dụng thông tin do HanoiRedtours lưu giữ. Nếu một yêu cầu như vậy được thực hiện, HanoiRedtours sẽ yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ chứng minh nhận dạng cá nhân. Khi HanoiRedtours xác định rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết, HanoiRedtours sẽ tiết lộ thông tin của bạn do HanoiRedtours lưu giữ cho bạn trong giới hạn và trong khoảng thời gian hợp lý.
 3. Khi Quý khách hàng muốn khiếu nại về cách xử lý thông tin cá nhân của HanoiRedtours, xin vui lòng gửi Khiếu nại trực tiếp đến địa chỉ hoặc thông qua email Công ty.

VII. Yêu cầu Hiệu chính, Hủy bỏ, Dừng sử dụng hoặc Ngừng cung cấp thông tin cho bên thứ 3

 1. Quý khách hàng có thể yêu cầu điều chỉnh, bổ sung hoặc xóa thông tin của mình. Nếu một yêu cầu như vậy được thực hiện, HanoiRedtours sẽ yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ chứng minh nhận dạng cá nhân. Khi HanoiRedtours xác định rằng việc hiệu chỉnh, bổ sung hoặc xóa thông tin là cần thiết, HanoiRedtours sẽ hiệu chỉnh, bổ sung hoặc xóa thông tin của bạn do HanoiRedtours lưu giữ trong giới hạn và trong khoảng thời gian hợp lý.
 2. Quý khách hàng có thể yêu cầu dừng sử dụng hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của bạn. Nếu một yêu cầu như vậy được thực hiện, Hà Nội Redtours sẽ dừng sử dụng hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của bạn do HanoiRedtours đang lưu giữ trong giới hạn và trong khoảng thời gian hợp lý.

VIII. Thông tin Liên hệ

 1.  Đối với các câu hỏi về tài liệu và các yêu cầu tiết lộ hoặc khiếu nại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo cách sau: Bộ phận chăm sóc khách hàng của HanoiRedtours

  Trụ sở chính:
  Địa chỉ: 63 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  Điện thoại: (84 - 4) 3928 5588
  Email: info@hanoiredtours.com hoặc email: chamsockhachhang@hanoiredtours.com

  Văn phòng thành phố Hồ Chí Minh
  Địa chỉ: 569 - 573 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, tp.HCM
  Điện thoại:  0903766710
  Email: info@hanoiredtours.com hoặc email: chamsockhachhang@hanoiredtours.com

  Giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần: buổi sáng từ 8:00 – 12:00; buổi chiều từ 13:30 đến 17:30. Thứ bảy: làm việc buổi sáng
  Buổi chiều thứ bảy và ngày chủ nhật: Nghỉ
 2. Đối với các yêu cầu Hiệu chính, Hủy bỏ, Dừng sử dụng hoặc Ngừng cung cấp thông tin cho bên thứ 3, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo cách sau.
  Bộ phận IT – HanoiRedtours
  Địa chỉ: 63 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  Điện thoại: (84 - 4) 3928 5588
  Email: info@hanoiredtours.com

Tra cứu điểm tích lũy

Mã khách hàng
Số điện thoại

Tra cứu

Tin HanoiRedtours

HanoiRedtours vinh dự đạt giải thưởng The Guide Awards 2018

HanoiRedtours vinh dự đạt giải thưởng The Guide Awards 2018

Ngày 19/10, HanoiRedtours đã được vinh danh là “Đơn vị Điều...

Không khí mua tour tấp nập tại gian hàng Hanoiredtours trong hội chợ VITM 2018

Không khí mua tour tấp nập tại gian hàng Hanoiredtours trong hội chợ VITM 2018

Hội chợ DU LỊCH QUỐC TẾ VITM 2018 ( Hội chợ...

HanoiRedtours được TCDL Nhật Bản trao tặng danh hiệu Đơn vị bán tour tốt nhất

HanoiRedtours được TCDL Nhật Bản trao tặng danh hiệu Đơn vị bán tour tốt nhất

Ngày 15/3, HanoiRedtours  được Tổng cục Du lịch Nhật Bản vinh...

Tin vé máy bay

Bay là Thích ngay Hà Nội - Cần Thơ và Hà Nội - Bangkok

Bay là Thích ngay Hà Nội - Cần Thơ và Hà Nội - Bangkok

Vé máy bay khuyến mãi đặc biệt của hãng hàng không All Nippon Airways. Theo đó giá vé...

Khuyến mại đặc biệt hạng thương gia đi Los Angeles

Khuyến mại đặc biệt hạng thương gia đi Los Angeles

Vé máy bay khuyến mãi đặc biệt của hãng hàng không All Nippon Airways. Theo đó giá vé...

CHÀO ĐƯỜNG BAY MỚI HÀ NỘI – CẦN THƠ, GIÁ CHỈ TỪ 9,000 ĐỒNG

CHÀO ĐƯỜNG BAY MỚI HÀ NỘI – CẦN THƠ, GIÁ CHỈ TỪ 9,000 ĐỒNG

Tưng bừng khai trương đường bay giữa Hà Nội - Cần Thơ, nối liền thủ đô nghìn...

Mẹo hay để nhanh chóng qua cửa an ninh sân bay

Mẹo hay để nhanh chóng qua cửa an ninh sân bay

Để tránh đứng mòn mỏi trước cửa kiểm soát an ninh hàng không, một vài kinh nghiệm...

Đăng ký nhận bản tin hàng tuần để biết thông tin khuyến mại vô cùng hấp dẫn
TRỤ SỞ CHÍNH
63 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84 - 24) 7306 6363
Fax: (84 - 24) 3928 5779
VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH
569 - 573 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM
Tel: (84 - 28) 3920 9601
Fax: (84 - 28) 3920 9603